Geïnstalleerd en geconfigureerd

Tijdens de installatiefase wordt de Skype for Business of Microsoft Teams oplossing geïnstalleerd en geconfigureerd zoals beschreven in het technische ontwerp. We werken nauw samen met de IT-afdeling van de klant om zo netwerkwijzigingen, certificaten, DNS-configuraties en andere vereiste systeemcomponenten en -instellingen uit te (laten) voeren. De installatiefase omvat het installeren en configureren van services, het configureren van cloudservices, testen en stabiliseren, gereed maken voor productie.

Grondig testen

Onze consultants testen alle onderdelen van de te leveren service. Dit omvat het testen van alle communicatie / samenwerkingsscenario's en gespreksstromen uit het functional ontwerp document.

Voorbeelden van activiteiten tijdens deze fase zijn:

• Eindgebruikeridentificatie
• Creatie van de tenant
• Licentie afstemming
• Identiteit voorbereiden
• Tenant Admin Model
• Federatie
• Oproep kwaliteitsbewaking inschakelen
• Netwerk voorbereiding
• Stel QOS in
• VPN overwegingen
• Meeting Broadcast Enablement
• Cloud PSTN vergaderingsvoorbereiding
• Cloud PBX voorbereiding
• Pilot

Na het uitvoerig testen en opleveren, wordt de geboden configuratie naar onze servicedesk doorgezet.

Uw partner in communicatie en samenwerking!

Op zoek naar vakkundige begeleiding
voor uw UC&C-vraagstuk?

+31 85 2100 837