skip to Main Content
Hybride werken

De afgelopen jaren heeft Nederland een werkrevolutie doorgemaakt. We zijn steeds meer gaan thuiswerken, en de gemiddelde aanwezigheid van medewerkers op kantoor wordt steeds minder. Er is duidelijk een nieuwe manier van werken ontstaan.

Vraag direct om advies

Hybride werken
als strategie

Steeds meer organisaties zoeken in deze nieuwe wereld een vorm van hybride werken die het beste bij de organisatie past. Daar bovenop lag al het vraagstuk “digitale transformatie”, met daarbij de centrale vraag: Hoe kunnen we zowel onze eigen organisatie als onze klanten in de toekomst het beste bedienen? De marktomstandigheden van de afgelopen jaren hebben deze onderwerpen in een stroomversnelling gebracht.

De brede trendterm “hybride werken” wordt voor veel varianten van werken gebruikt. Dat kan uiteenlopen van uitsluitend thuis werken, maar ook uitsluitend op kantoor werken. Er zijn diverse tussenvormen waarbij men een aantal dagen op kantoor werkt en een aantal dagen thuis. Maar wat houdt hybride werken daadwerkelijk in? Kunnen we een “one size fits all” model toepassen of is het hybride werken vraagstuk juist maatwerk voor elke organisatie?

Microsoft Teams

Voor een optimale ondersteuning van hybride werken is er minimaal een moderne werkplek nodig. Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hierin moeten investeren omdat werknemers acuut thuis moesten gaan werken. Microsoft Teams heeft gedurende deze periode veel terrein gewonnen als moderne samenwerk- en communicatieapplicatie.

Het vergaderen met Microsoft Teams is inmiddels goed ingeburgerd. In februari 2020 waren er nog maar 270.000 Teams gebruikers in Nederland actief en dit zijn er nu meer dan 7 miljoen. Voor het vergaderen vanuit huis is Teams een prima oplossing, maar hoe gaan we verder als we weer terug naar kantoor kunnen?

Bellen Via Teams

Communicativ kan u ondersteunen in de opzet van een hybride werken beleid:

Workshop Hybride werken, van trendterm naar concrete strategie

Hybride werken strategie

De basisvoorwaarde voor het hybride werken is om de werknemers op elke gewenste werkplek en op elk tijdstip optimaal te faciliteren, waarbij de organisatiedoelstellingen gewaarborgd blijven. Dit is niet altijd voor elke werknemersgroep mogelijk. Organisaties dienen als eerste te beginnen met het opzetten van een zogenoemde “hybride werken strategie”. In de ideale situatie begint dit met een inventarisatie van de huidige situatie, daarbij komen de ideeën van de werknemers die ze hebben opgedaan in de afgelopen jaren van thuiswerken en als laatste het toekomstbeeld van de organisatie. Deze informatie geeft een goed beeld en een solide basis voor het opzetten van een hybride werken beleid voor elke organisatie.

Teams vergaderoplossingen

Vergaderen met
Teams?

Lees meer over een compleet integreerbare oplossing voor
vergaderingen en (online) meetings. 

Meer weten over Teams Meeting Spaces?

Wordt kantoor DE plek
om samen te werken en
te ontmoeten?

Het eerste punt waar veel werknemers mee te maken krijgen bij terugkomst naar kantoor, is de (verouderde) technologie in de vergaderkamers. Past de bestaande inrichting wel bij het vergaderen met Microsoft Teams? Is er andere apparatuur voor nodig? Zijn er andere werkafspraken voor nodig?

Bij gebruik van Microsoft Teams op de werkplek, is het sterk aan te bevelen om de vergaderkamers toekomstbestendig te maken en deze te optimaliseren voor het gebruik van Microsoft Teams. Hiermee is een zogenoemde “hybride vergadering”, waarbij een deel van de werknemers in de vergaderruimte op kantoor aanwezig is, en een gedeelte van de deelnemers op een andere locatie, goed te ondersteunen

Back To Top