skip to Main Content
Hybride Meeting
Strategie

De eerste impact voor werknemers bij terugkomst naar kantoor is de verouderde technologie in de vergaderkamers. Bij gebruik van Microsoft Teams op de werkplek, is het sterk aan te bevelen om de vergaderkamers toekomst bestendig te maken en deze te optimaliseren voor het gebruik van Microsoft Teams. Hiermee is een zogenoemde hybride vergadering (gedeelte gebruikers op kantoor, gedeelte gebruikers remote) goed te ondersteunen en gelijkwaardige deelneming geborgd.

Vraag direct om advies

Start met inzicht

Er is momenteel een trend om meer vergaderkamers te gaan faciliteren met verschillende toepassingen. Dit komt voort uit de gedachten dat het kantoor van de toekomst meer een samenwerk en ontmoetingsplek is. De standaard- of focuswerkzaamheden kan je grotendeels vanuit huis uitvoeren, mits de thuissituatie dit toelaat. Het is raadzaam om o.a. de vergaderruimtes in te delen naar werkscenario’s en hiervoor de juiste oplossingen te integreren. Via onze 365 Hybrid View workshop bepalen we in een aantal eenvoudige stappen de benodigde behoefte, verander strategie en vergaderkamer inrichting. Wij werken deze behoefte uit naar een duidelijke rapportage en deze is opgebouwd uit de volgende spaces.

Focus
De Focus space is een omgeving die optimaal ondersteund in het uit voeren van focus werkprocessen en het optimaal gebruik maken van eventuele communicatiemiddelen om persoonlijk deel te nemen aan online overleggen. Denk hierbij aan 1 op 1 online meetings, HR-video intakegesprekken of een belcabine.

Collab(oration)
Samenwerken en creativiteit staat centraal in de Collaboration Space. Hier denken wij direct aan een Surface Hub, Neat Board of een dergelijke interactieve opstelling om deze werkprocessen te ondersteunen. Gezamenlijk werken in documenten, gebruik maken van een digitaal whiteboard, toegang tot diverse scrumboards en 3D teken applicaties maken deze space interactief voor alle deelnemers.

Connect
Communicatie met collega’s, klanten, leveranciers en overige staan centraal in de Connect Space. Via online-vergaderoplossingen kan in groepsverband of hybride worden deelgenomen aan overleggen en kan ter ondersteuning bepaalde content gedeeld worden via een persoonlijk device.

BYOD/BYOM: Veel organisaties en medewerkers hebben naast hun dagelijkse Teams meetings ook te maken met meetings vanuit 3de platformen, waaronder Zoom, Google meet, Webex en overige. De Connect space kan hiervoor worden uitgebreid met een BYOD/BYOM (Bring your own Device – Bring your own Meeting) setup.

Learn & Training

De Learn ruimte is een speciaal concept voor het onderwijs, ook bekent als LearnAnywhere en ontwikkeld door Logitech en Epson. Optimaal hybride lesgeven is hier de kern. Zowel leerlingen in de klas als remote via video toegang tot dezelfde uitleg, content en whiteboard toelichtingen. Deze setup is ook goed in te zetten voor organisaties buiten het onderwijs.

Wij hebben specifiek voor de geavanceerde training omgevingen en trainers een Training space ontwikkeld op basis van Microsoft Teams. Optimaal interactief en volledig als trainer in control over alle factoren.

Microsoft Partner Contactpersoon

Event

Maandelijks je medewerkers toespreken of aandeelhouders? Hier is een event space uitermate geschikt voor. Veelal wordt de event space in de kantine, theaterzaal of aula gebouwd. Waarbij de ruimte waar mogelijk een dubbel functie dient. Wel zo efficient en hiermee voorkom je de periodieke inhuur van externe AV spullen. De ROI is meestal al in 3 events terug verdient.

Bezoek ons
Experience center?

Ons kantoor in Almere is compleet ingericht volgens ons 365 Hybrid view model. Een ultiem Teams Experience center voor het hybride vergaderen. Geen showroom met enkel alle type camera’s, maar werkelijke volledig operationele vergader-, samenwerk-, focus-, training & leer- en eventruimtes. Wilt u met uw organisatie live ervaren welke mogelijkheden er zijn met Microsoft Teams voor hybride vergaderen?

Boek dan nu uw bezoek!
Microsoft Teams Partner
Back To Top