skip to Main Content
Hybride Meeting
Strategie

De eerste impact voor werknemers bij terugkomst naar kantoor is de verouderde technologie in de vergaderkamers. Bij gebruik van Microsoft Teams op de werkplek, is het sterk aan te bevelen om de vergaderkamers toekomst bestendig te maken en deze te optimaliseren voor het gebruik van Microsoft Teams. Hiermee is een zogenoemde hybride vergadering (gedeelte gebruikers op kantoor, gedeelte gebruikers remote) goed te ondersteunen en gelijkwaardige deelneming geborgd.

Vraag direct om advies

Start met inzicht

Er is momenteel een trend om meer vergaderkamers te gaan faciliteren met verschillende toepassingen. Dit komt voort uit de gedachten dat het kantoor van de toekomst meer een samenwerk en ontmoetingsplek is. De standaard- of focuswerkzaamheden kan je grotendeels vanuit huis uitvoeren, mits de thuissituatie dit toelaat. Het is raadzaam om o.a. de vergaderruimtes in te delen naar werkscenario’s en hiervoor de juiste oplossingen te integreren. Via onze 365 Hybrid View workshop bepalen we in een aantal eenvoudige stappen de benodigde behoefte, verander strategie en vergaderkamer inrichting. Wij werken deze behoefte uit naar een duidelijke rapportage en deze is opgebouwd uit de volgende spaces.

365 Focus Space
De Focus space is een omgeving die optimaal ondersteund in uit te voeren focus werkprocessen en gebruik van communicatiemiddelen om persoonlijk deel te nemen aan online overleggen. Denk hierbij aan 1 op 1 online meetings, HR-video intakegesprekken maar ook de thuiswerkplek of een belcabine.

365 Communication Space
De communicatie met collega’s, klanten, leveranciers en overige staat centraal in de 365 Communication Space. Via online-vergaderoplossingen kan in groepsverband of hybride worden deelgenomen aan overleggen en kan ter ondersteuning bepaalde content gedeeld worden via een persoonlijk device.

Deze space kan in elk type vergaderruimte worden ingericht en afhankelijk van het formaat en de vorm van de ruimte dient de juiste apparatuur en inrichting gekozen te worden.

365 Collaboration Space
Samenwerken en creativiteit staat centraal in de 365 Collaboration Space en daar hoort een Surface Hub opstelling bij om deze werkprocessen te ondersteunen. Gezamenlijk werken in documenten, gebruik maken van een digitaal whiteboard, toegang tot diverse scrumboards en 3D teken applicaties maken deze space interactief voor alle deelnemers.

365 Connect Space – BYOM
Veel organisaties en medewerkers hebben naast hun dagelijkse Teams meetings ook te maken met meetings vanuit 3de platformen, waaronder Zoom, Google meet, Webex en andere. Deze ruimte is optimaal ingericht voor het ondersteunen van Teams meetings, maar ook de overige meetings vanuit 3de platformen.

365 Training en
Education space

Geef je als organisatie met regelmaat trainingen aan medewerkers binnen de organisatie of externe deelnemers, dan is de verwachting dat we dit in de toekomst hybride dienen te ondersteunen. Dit houdt in dat er op de trainingslocatie maar ook remote via video deelnemers aanwezig zijn. Om de juiste impact te maken dien je voor de trainer de juiste tools te faciliteren waar hij/zij op kan vertrouwen en voor de deelnemers de beleving van de training zo gelijkwaardig mogelijk te maken. Een 365 Training space geeft je deze beleving als trainer en als deelnemer

Microsoft Partner Contactpersoon

365 Special space

Als laatste zone kennen we de 365 Special space. Deze locaties hebben een zeer speciale behoefte of ondersteuning nodig. Hierbij kan je denken aan een ruimte zoals een theaterzaal, een aula etc. De ruimtes worden naar deze speciale behoefte ingericht met een maximale integratie van Microsoft Teams.

Vergaderen met
Teams?

Lees meer over een compleet integreerbare oplossing voor
vergaderingen en (online) meetings. 

Meer weten over Teams Meeting Spaces?
Teams Vergaderoplossingen

Wordt uw kantoor DE plek om samen te werken en te ontmoeten?

Back To Top