Waarom doen, wat we doen?

In de Governance fase bekijken we de afspraken en regels welke vanuit de organisatie moeten worden toegepast op het gebruik van Microsoft Teams. Deze regels kunnen voortkomen uit interne regels, welke de organisatie heeft opgelegd, maar ook uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving of afspraken met klanten.

Wanneer men geen regels en afspraken toepast ontstaan in de praktijk o.a. de volgende knelpunten:

  • Er worden te veel teams aangemaakt, er ontstaan ‘dubbele teams’ wat leidt tot verwarring.
  • Intellectueel eigendom gaat verloren.
  • Gasten hebben toegang tot gegevens waar ze geen toegang tot mogen hebben.
  • Medewerkers kunnen niet bij de data die ze nodig hebben.
  • Performance staat onder druk vanwege te groot aantal teams en sites.

Een Governance Plan

De regels en afspraken die je als organisatie maakt worden vastgelegd in een Governance Plan. Het Governance Plan wordt vervolgens gebruikt bij de inrichting van Microsoft Teams, zodat bij de uitrol wordt voldaan aan de richtlijnen, beleid en regels van de organisatie.

Om het Governance Plan tot stand te brengen wordt er eerst een analyse gemaakt van de verschillende organisatieniveaus, die van Teams gebruik (gaan) maken. Per niveau worden de richtlijnen en regels in kaart gebracht. Vervolgens wordt per niveau gekeken welke werkprocessen in Microsoft Teams worden afgewerkt. Voor ieder werkproces wordt nagegaan welke policies moeten worden ingesteld om aan de richtlijnen en regels te voldoen.

Uw partner in communicatie en samenwerkoplossingen!

Op zoek naar vakkundige begeleiding
voor uw UC-vraagstuk?

+31 85 2100 837