Communicatie

De kracht van een organisatie is communicatie. Intern of extern, communicatie is een dagelijkse activiteit voor elke medewerker. Medewerkers worden steeds meer mobiele medewerkers wat de vraag naar efficiënte communicatiemiddelen groter maakt. Hoe leveren we inzicht in beschikbaarheid en ondersteunen we deze nieuwe medewerkers met de juiste middelen.

Bereikbaarheid is een belangrijk onderdeel van goede communicatie. Deze bereikbaarheid is drastisch aan het veranderen. Daar waar een medewerker in het verleden een nummer als contact had, wordt er nu gebruik gemaakt van de naam van de medewerker. De techniek zorgt, in samenspraak met het apparaat naar keuze van de gebruiker, hoe en waar de oproep wordt aangenomen. Hiermee is de oude TELCO lock-in verleden tijd. Vast mobiel integratie is hiermee optimaal opgelost zonder complexe en veel al dure TELCO contracten.

Microsoft UC portfolio

Microsoft heeft binnen het Unified Communication-portfolio, een aantal producten die uw medewerkers kunnen ondersteunen bij hun dagelijkse communicatiebehoeften. Producten zoals Microsoft Teams, Skype for Business, Office 365 Phone System en Microsoft Exchange worden momenteel door miljoenen organisaties en hun werknemers wereldwijd gebruikt.

Teamsessies
Via Microsoft Teams kunnen we krachtige teamsessies ondersteunen met real-time audio, video en content op een apparaat naar keuze.
Afstand overbruggen
We kunnen op afstand met elkaar vergaderen, elkaar zien en samenwerken in bestanden met krachtige real-time vertaling. Reisbewegingen kunnen tot het minimum worden beperkt.
User adoption
Microsoft Teams is ontworpen voor eenvoudig en efficiënt gebruik. Elke medewerker dient eenvoudig gebruik te kunnen maken van de geboden middelen.
Hogere productiviteit
Medewerkers die zijn uitgerust met de juiste middelen leveren statistisch gezien een hogere productiviteit en hebben een lagere uitvalspercentage. Een productiviteitsgroei van +15% is hierdoor eenvoudig te bereiken.

Microsoft Teams

De mogelijkheden van Microsoft Teams zijn ongekend. Het toont de vaak gebruikte samenwerkingsapplicaties in één venster en vereenvoudigt de dagelijkse activiteiten van werknemers. Teamleden kunnen elkaar gemakkelijk bereiken met behulp van (permanente) chat-, spraak- of video-oproepen. Online teamvergaderingen kunnen met één druk op de knop worden gestart. Klanten, partners en andere belanghebbenden kunnen ook in het gesprek worden betrokken.

Alle informatie met betrekking tot een specifiek team of project is geclusterd en toegankelijk gemaakt via het navigatievenster van Teams. Neem als voorbeeld de chatgeschiedenis tussen teamleden van de afgelopen maand waarin ze bespraken hoe een bepaald probleem moesten worden opgelost. Teamleden hoeven niet langer op verschillende locaties te zoeken naar de juiste informatie of laatste versie. Lees verder….

Skype for Business

Skype for Business heeft zichzelf de afgelopen jaren bewezen als vervanger voor de traditionele telefooncentrale. Organisaties communiceren momenteel op meer manieren dan alleen via de telefoon. U kunt hierbij denken aan chatten, inhoud delen, videoconferenties, whiteboards en presentaties op afstand. De mogelijkheden zijn eindeloos en op dit moment is een goede dataverbinding de enige vereiste. Bespaar op uw communicatiekosten en zorg ervoor dat uw werknemers efficiënter werken, op elke plaats en op ieder moment!

Ondanks de introductie van Microsoft Teams zijn er veel organisaties die met hun huidige data-beleid geen cloud oplossing mogen gebruiken. Voor deze organisaties is het tot 2024 mogelijk om Skype for Business on prem te gebruiken.

Office 365

Met het gebruik van Office 365 hebben we meer dan twee miljoen gebruikers gefaciliteerd in hun e-mailbehoeften. Miljarden e-mails worden dagelijks verzonden en ontvangen met Office 365. Naast e-mail biedt Office 365 de mogelijkheid om andere applicaties uit te voeren, zoals Microsoft Teams, Skype for Business en Cloud Phonesystem (PBX). Met deze applicaties is het mogelijk om een volledige communicatie- en samenwerkingsomgeving, door Microsoft, vanuit de cloud te faciliteren. Dit geeft u de mogelijkheid om uw lokale toegangsnummers op te nemen in de Microsoft Cloud met behulp van nummerportering.

Naast de genoemde mogelijkheden zijn er verschillende communicatiemodules zoals PSTN Conference en Broadcast Meetings. Met PSTN Conference geeft u uw gebruikers de mogelijkheid om de Skype- of Teamsvergaderingen uit te breiden met lokale inbelnummers. Broadcast Meeting biedt u de mogelijkheid om het maximum van 250 participanten per vergadering op te schalen naar maximaal 10.000 deelnemers.

Microsoft Exchange

De e-mailserver is in veel omgevingen, nog steeds niet weg te denken, maar we zien een duidelijke beweging van de lokaal beheerde omgevingen naar een Office 365 cloud gebaseerde omgeving. Mocht er i.v.m. uw huidige data beleid geen data in de cloud actief staan is het nog steeds mogelijk om een nieuwe e-mailomgeving in te stellen met behulp van de nieuwste Microsoft Exchange servicestandaarden on-prem.

Voor het migreren van elk e-mailplatform naar Exchange 201X of Office 365 zijn wij uw ondersteunende partner.